Islam, religie en ideologie

Posted on 2 juli 2011

2


Het valt me elke keer opnieuw op dat sommige commentatoren
van mijn columns in de Volkskrant mij aanzien voor een moslima en hun pijlen
vervolgens op de islam richten, zonder de kern van mijn betoog goed begrepen te
hebben.

Men weet dat ik een Iraanse vrouw ben. Iran is een
islamitisch land en bijna iedereen die uit dat land komt is geboren moslim. Dus
ik zou een moslimvrouw moeten zijn. Ik kom daarnaast op voor vredeliefhebbende
moslims en bekritiseer Wilders wegens zijn aversie tegen alle moslims. Dit
versterkt de veronderstelling dat ik een moslima ben. We zien hoe vooroordelen
gemakkelijk vorm kunnen krijgen.

Ik ben inderdaad geboren moslima en opgevoed door een zeer
religieuze vader. Maar al heel jong ging ik de strijd aan tegen de islamitische
Iraanse autoriteiten omdat ze van de islam, die door individuen gepraktiseerd
hoort te worden, een systeem gemaakt hebben dat door naties gepraktiseerd MOET
worden. Een onderdrukkend systeem. Kenmerkend voor alle religieuze politieke
systemen, en niet slechts voor het islamitische. Er is geen enkele (monistische)
religie te vinden die in haar oorsprong niet onderdrukkend is. De Islam is
voortgekomen uit het Jodendom en het Christendom en heeft daarvan de meeste kenmerken,
die in de essentie het vrije denken en handelen van het individu ondermijnen. Zich
beroepend op de oorsprong van de religie, kunnen de islamitische machthebbers
geen tegengeluid tolereren. Om deze reden resulteerde mijn pleidooi voor een
seculier systeem en het verbannen van de islam van de staat naar de moskeeën in
mijn gedwongen vertrek uit Iran.

Ik hoef niet te vertellen hoe afschuwelijk een islamitisch
politiek systeem kan zijn. Mijn meeste commentatoren en de aanhangers van
Wilders schijnen zich goed verdiept te hebben in de islam. Maar wat ze helaas niet
gedaan hebben, is enige verdieping in de islam als religie en de islam als
ideologie. Sommigen hebben geen besef van wat Wilders bedoelt wanneer hij roept
dat de islam een ideologie is en geen religie. Om moslims minder ruimte te
gunnen in Nederland wil Wilders van de islam officieel een ideologie maken.

Een ideologie heeft een politiek stelsel nodig om haar
idealen te verwezenlijken. Er is doorgaans sprake van protocollen, strategieën,
leiders en regeringen. In Iran is de islam een ideologie en een religie allebei.
De autoriteiten beschouwen die als ideologie en het gewone volk als religie. De
autoriteiten zien het als roeping om alle volkeren onder de vlag van hun
ideologie te brengen en het gewone volk vindt dat ‘iedereen uiteindelijk in het
eigen graf ligt en ook op de dag des oordeel in zijn eentje berecht wordt’. De
autoriteiten sturen mensen die hun geloof afgezworen hebben naar de galg en het
gewone volk rouwt om de geëxecuteerde niet gelovigen en bidt dat moslims vrij komen
van de ideologische islam. De moslimideoloog maakt van zijn gebed een politieke
aangelegenheid om zijn boodschap de wereld ten gehore te brengen, maar de religieuze
moslim bidt in stilte en, in geval van anderstaligen dan Arabisch, weet doorgaans
de betekenis van wat hij mijmert niet. De moslimideoloog is erop uit om je van
al je individuele vrijheden te beroven en de gewone moslim lijdt onder het feit
dat zijn dochter zweepslagen kan krijgen als zij met een onbedekt hoofd de
straat op gaat. De gewone moslim leeft in een land waar de ideologische islam
regeert. Onderworpen aan een systeem dat beweert voor hem de weg naar eeuwig
geluk te banen. Gedwongen gehoorzaamt hij een ideologie die een verbastering
van zijn religie is. Een religie die hem houvast biedt, een religie die hij van
zijn voorouders geërfd heeft. Een religie waarmee hij zich geïdentificeerd
heeft. De gewone moslim draagt geen ideologie, hij bidt slechts een aantal keer
per dag tot god en kleedt zich naar de maatstaven van zijn of haar religie. Verder
is hij net zo wraakzuchtig, gierig, onaardig, brutaal, ongeduldig, intolerant,
bekrompen, barmhartig, gastvrij, aardig, beleefd, geduldig, tolerant,
ruimdenkend, etc. als niet moslims. Zijn angsten voor een bovennatuurlijke
kracht zijn ook net zo groot als de angsten van de aanhangers van andere
religies.

De gewone moslim heeft een groot probleem. Hij is immers onderworpen
aan een islamitisch politiek systeem dat de wereld kan domineren met zijn
oliebronnen. De moslimvrouw mag zelfs geen auto rijden in Saudie Arabië, en
onze westerse oliehandelaren schudden de hand van haar onderdrukker in ruil
voor een vat olie. In mijn moederland worden er jaarlijks honderden
andersdenkende moslims door de aanhangers van de ideologische islam geëxecuteerd
en de westerse wereld onderhoudt politieke betrekkingen met hun beul.

Nee, ik ben geen moslima. Ik praktiseer geen enkele
godsdienst. Ik verafschuw religie in de vorm van een politiek stelsel en ik heb
ook geen religie nodig als handvat. Om die reden deed ik afstand van het gewone
moslim zijn.

Als mens sta ik in het centrum van het universum. Nu nog ruimte
over houden voor de anderen!