Rutte geeft Nederland terug aan …

Posted on 26 mei 2011

3


Een groot deel van mijn jongere jaren bracht ik door binnen
een politieke cultuur waar het doel het middel heiligde. Ayatollah Khomeini gaf
het executiebevel van zijn minderjarige tegenstanders en zijn meerjarige vijanden
lieten de bussen ontploffen vol onschuldige burgers, als tegenaanval. Beide beweerden
een door God hoog gewaardeerde doelstelling na te streven. Gegrepen door de
metafysische krachten brachten weinig mensen er iets tegenin. Dat leidde tot
ruim 30 jaar terreur, angst, onderdrukking etc.

Wonderbaarlijk genoeg zorgden die jaren voor een massale afkeer onder jongeren tegen
de Goddelijke krachten die achter het islamitische regime schuil zouden
zitten.

Ik hoor bij de generatie die een start wilde maken met de
verbanning van de heiligdommen naar de plekken waar ze horen. Mijn pleidooi
voor de scheiding van religie en staat zorgde er voor dat ik al 18 jaar niet meer
in het land van de religieuze heiligdommen leef.

Ondergedompeld in de westerse vrijheid, democratie en
humanisme, opgetuigd door het nuchtere Hollandse temperament was het me ontgaan
dat men niet alleen door de metafysische krachten gegrepen kon worden maar ook
door de aardse.

Ik ben recentelijk getuige geweest van het groeiende
liberalisme in dit land. De liberalen namen de regie over en ze wilden direct
al het goddelijke laten verdwijnen. De religieuze symbolen zouden de liberale
principes aantasten. Om die reden werd er gepleit voor het hoofddoekverbod voor
moslimvrouwen die een overheidsbaan willen bekleden. Men wilde zelfs het
onderwerp van ‘scheiding van kerk en staat’ opnieuw ter discussie stellen om te
benadrukken dat in Nederland deze twee instituten strikt van elkaar gescheiden
moeten blijven.

De liberale stemmers konden hun geluk niet op en waren
trots op Rutte die eindelijk Nederland aan hen terug wilde geven. Maar ik was er
bang voor. Bang voor het onbekende. Het Nederland dat Rutte aan Nederlanders
terug wilde geven kende ik niet. Wellicht een ongegronde angst, maar wel reëel.
Net als veel ongegronde angsten die tegelijkertijd reëel zijn, omdat ze ervaren
worden door hun dragers.

Ze zeggen dat je door je angst heen kan groeien, maar dat
gebeurde niet met mij, althans niet tot deze week. Ik lag vaak te piekeren in
mijn bed wat Rutte toen bedoelde met Nederland teruggeven aan Nederlanders. Ik
was bang voor uitzettingen, ongeldig maken van paspoorten, gedwongen ontbloting
van het hoofd en het verbod op het dragen van lange jurken en rokken. Gelukkig
is het allemaal van de baan. Nu pas is het tot me doorgedrongen wat ‘Nederland
teruggeven aan Nederlanders’ inhoudt. Rutte gaat terug in de geschiedenis. De
tijd waarin vrouwen niet gekozen mochten worden, geen broeken en korte rokken
mochten dragen, niet met een onbedekt hoofd de deur uit mochten gaan etc. Daarvoor
heeft hij geen tijdmachine nodig, maar de SGP. En gedoogd wordt hij toch al,
eentje meer of minder maakt het niet uit.

Moslimvrouwen wees blij, de VVD heeft zich laten gijzelen. Ook
de liberalen kunnen elk middel rechtvaardigen dat hun heiligdom (macht) in
bescherming neemt. Jullie kunnen gerust lange rokken dragen en je hoofd
bedekken. Doe voortaan een hoed op in plaats van een doek, dan ben je af van al
dat gezeur over je bedekte hoofd. De SGP brengt de beslissende stem uit!

Posted in: Politiek