Kameel of vogel?

Posted on 29 april 2011

0


Michael Blok zet in een vergelijkingstabel Wilders naast Hitler. Wilders reageert er, in een tweet, verontwaardigd op. Blok schrijft een open brief aan Wilders waarin hij hem de volgende vragen stelt:

‘Het bijzondere is dat je juist zegt de democratie te willen beschermen. Ik ben oprecht benieuwd naar je mening over hoe je plannen daarmee goed te rijmen zijn. Publiceer eens je eigen ideale Grondwet. Hoe ziet artikel 1 er bij jou uit? Vertel wat je bedoelt met “de dominante cultuur”, en hoe je zult beslissen dat iemand zich daar niet aan houdt. Hoe ga je het aantal moslims in Nederland verminderen? Hoe ziet een buitenlands beleid gericht op anti-islamstrijd er uit? Vind je het Kinderrechtenverdrag en het Vuchtelingenverdrag optioneel in een democratie? En vind je het echt “gepast” om op demonstranten te schieten, en zo ja in welke gevallen?
Maar wat mij minstens evenveel zorgen baart is wat je niet zegt. Ik weet dus niet waar je grenzen liggen, en dat schept vrees. Zou je ooit een groep mensen collectief straffen? Vind je een aanvalsoorlog in bepaalde gevallen legitiem? Is een Nederland onder jouw leiding nog lid van de Raad van Europa, en mogen mensen dan nog met een buitenlander trouwen? Je plannen vereisen ook een grote toename van de macht van de overheid over het leven van burgers, macht die bijna altijd wordt misbruikt. Welke zekerheid zul je inbouwen dat die macht niet leidt tot willekeur of corruptie? Dat bijvoorbeeld ook de door jou benoemde rechters je kunnen veroordelen als je de fout in gaat?’

Het was gemakkelijk geweest als wij de denkbeelden van Wilders gelijk zouden kunnen  stellen aan ‘Nazisme’ en ‘Fascisme’. Daarachter zitten bekende historische feiten en figuren die tot in de puntjes bestudeerd zijn. Het bestrijden van die denkbeelden was dan ook niet zo ingewikkeld geweest. Het Wildersisme lijkt op de struisvogel. Kijk je naar de nek dan zie je een kameel, kijk je naar de veren dan zie je een vogel. Wat zie je liever, een kameel of een vogel? Het is niet de struisvogel die bepaalt wat jij kunt zien. Hij staat daar in zijn geheel, en functioneert ook als een geheel. Het is de toeschouwer die ziet wat hij wil zien.

Wil je dat de mensen Wilders als een geheel zien? Dan heeft het geen nut om je op Wilders te richten. Richt je op de mensen en maak hen duidelijk dat het hier niet om de nek of om de veren gaat, maar om een vogel. En een vogel is geen kameel!

Wilders zal niet reageren op de vragen van Blok. Die vragen wil hij onbeantwoord laten, zodat hij afhankelijk van zijn publiek zich als kameel of als vogel voor kan doen. Hij zou liever ‘kameelvogel’ heten,  zoals de struisvogel in Perzië genoemd wordt. Elke inhoudelijke reactie van hem op een serieuze vraag brengt het gevaar met zich mee dat hij als vogel ontmaskerd wordt.

Zolang Wilders zich in nevelen hult, moeten wij over hem blijven schrijven als ‘Kameelvogel’. Totdat voor iedereen duidelijk is dat de nek en de veren aan elkaar vastzitten en dat we met een echte vogel te maken hebben. Pas als men dat onder ogen ziet, kunnen de vogelmanieren bestreden of zo men wil geaccepteerd worden. Zo niet, doe dan als de Perzische patrijs: Kop in de sneeuw steken!

Dank, Michael Blok!

Posted in: Politiek