Schaamteloos speculeren over Egypte

Posted on 4 februari 2011

1


Egypte, het rustige vakantieoord voor de Westerse welvaart is omgetoverd in een woeste oceaan. Ook ik volg de ontwikkelingen op de voet en krijg tranen in mijn ogen als ik de beelden van het protesterende Egyptische volk op de straten van Cairo zie. Een volk dat om de vrijheid schreeuwt. Een volk dat minstens 30 jaar onderdrukking beu is. Een volk dat misschien niet weet wat een westerse democratie inhoudt, maar wel de drukkende pijn van de dictator in haar hele lijf voelt. Een volk dat niet op de reddende hand van de westerse beschaving, gewapend met F16s, gewacht heeft en zelf in opstand gekomen is. Een volk dat pech heeft dat het Suez kanaal in haar land ligt. Een volk dat langzamerhand cynisch geworden is ten opzichte van de westerse buitenlandse politiek. Een volk dat in haar eigen kracht is gaan geloven zonder de bemoeienis van het westen.

Ik lees de reacties van de Nederlandse politici over de opstand in Egypte, en die raken me. Ze brengen deze revolutie in verband met die van Iran in 1978. Ik zie de geschiedenis van mijn moederland voor me. Ik zie een rijk op olie liggend land doch gebukt onder de armoede op het platteland en in kleine steden. Ik zie enorme maatschappelijke tegenstellingen die met de dag groeien. Ik zie de upper class die in een vergaande mate bezig is met zelfverrijking. Ik zie corruptie, fraude, uitbuiting. En ik zie een dictator die de Shah van Perzië heet. Ik zie de gevangenissen vol van zijn tegenstanders, allemaal jonge intellectuelen. Hier en daar wat religieuze figuren. Ik zie de westerse wereld die pal achter die dictator staat. Ik zie de  Amerikaanse presidenten die het glas heffen met de Shah. Ik zie mijn volk dat bij elk bezoek van een Amerikaanse president aan Iran haar proteststem wil laten horen. Ik zie de lichamen van de studenten die bij een bezoek van Nixon aan Iran, doodgeschoten door de soldaten van de Shah op de campus van de universiteit van Teheran liggen. En… ik zie mijn volk dat na eeuwen onderdrukking roept: genoeg is genoeg. Ik zie een bloedige revolutie en vervolgens een fundamentele machtswisseling waarbij de ayatollahs het met een grote meerderheid van de stemmen van het volk voor het zeggen krijgen in mijn moederland. En ik zie daarna bloedbaden van de tegenstanders van de ayatollahs, vele malen erger dan de bloedbaden die de Shah op zijn geweten had.
En dan zie ik mezelf die in Zwolle voor de ambtenaar van de IND zit en moet vertellen waarom ik mijn moederland verlaten heb. Hoe vertel je een geschiedenis vol onderdrukking, vernedering, pijn, woede, machteloosheid… aan een ambtenaar die via een tolk je aanhoort en je woorden typt…?

Het is bijna 18 jaar verstreken nadat ik mijn verhaal gedaan heb bij de ambtenaar van de IND. Ik heb inmiddels ook een Nederlandse nationaliteit, denk in het Nederlands, spreek nauwelijks mijn moedertaal, krijg rillingen in mijn lijf als ik aan een islamitisch regime denk. En… ik geloof in de vrijheid, in de waardigheid en in de kracht van de volkeren bij het bepalen van hun eigen lot. Ik zie net als velen een grote verwantschap tussen de opstand van het Egyptische volk met die van het Iraanse volk tegen de Shah. En ik krijg pijn in mijn hart als ik me bedenk dat ook dit volk waarschijnlijk opgescheept komt zitten met een islamitische regering die de rechten van het individu niet kan respecteren. Maar dit geeft mij geen recht om te bepalen wat goed is voor het Egyptische volk. Dit geeft mij geen recht om te gaan speculeren over de gevaren van de gevolgen van deze opstand, terwijl de bloedige lichamen van het volk nog niet opgeruimd zijn en hun stem die om vrijheid schreeuwt nog te horen is. Ik zou me schamen voor die speculaties!
En ik zeg tegen de politici in het westen: sta het voogdijschap over de wereld af aan degenen die daar recht op hebben, en dat zijn uitsluitend de volkeren zelf en niet wij in het westen. Toon respect voor hun opstand tegen de dictators en laat ze in hun waarde.

Dit artikel staat ook op de site van de Volkskrant: http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/7777/Schaamteloos_speculeren_over_Egypte

Posted in: Politiek